Wizja i Misja

Wizja

Chcemy być Firmą elastyczną, dostosowującą ofertę do oczekiwań i potrzeb Klientów z całej Unii Europejskiej, realizując swoje zadania w sposób profesjonalny i kompleksowy.

Misja

Nieustanne budowanie marki CAN-TECH przez swoje usługi oraz produkcję wyrobów elektronicznych najwyższej jakości. Firma koncentruje się na analizie potrzeb Klientów i proponuje optymalne rozwiązania a także stale podnosi standardy obsługi Klienta oraz jakości dostarczanych usług jaki produktów.

Naszym kluczem do sukcesu jest wykształcona i doświadczona kadra, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, oraz ciągły rozwój parku maszynowego z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Nasze działania mają na celu:

  • Osiągnięcie zadowolenia naszych klientów poprzez świadczenie usług i produktów spełniających ich oczekiwania.
  • Tworzenia nowych usług uwzględniających trendy rozwojowe i jakościowe w branży elektronicznej w celu zaspokajania potrzeb klientów.
  • Inwestowanie w kadrę tak, aby spełniała ona najwyższe europejskie standardy i wymagania.
  • Ciągłe podnoszenie standardu świadczonych przez nas usług jak również przestrzeganie europejskich norm.

Naszą dewizą jest zasada ciągłego doskonalenia wszystkich czynników kształtujących nas samych , mających decydujący wpływ na ostateczną jakość oferowanych przez nas usług. Pragniemy należeć do firm najbardziej przyjaznych dla Klienta, spośród wszystkich działających w naszej branży.To będzie nas wyróżniać wśród konkurencji.


W imieniu całej załogi i własnym deklarujemy doskonalenie i rozwój naszych usług zgodnie z przyjętymi wymaganiami i wysokiej klasy standardami.

Zespół Can-Tech