Oferta

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu urządzeń elektronicznych, w szczególności automatycznych systemów testujących oraz wszelkiego rodzaju układów mikroprocesorowych. W tym okresie zrealizowaliśmy z sukcesem wiele projektów dla naszych klientów z Polski i Europy.

Projektowanie układów elektronicznych czyli schematy ideowe , płytki drukowane , lista materiałów. Projektowanie rozwiązań mechanicznych (obudowy, radiatory, profile, części metalowe, plastikowe również profile aluminiowe. Walidujemy i weryfikujemy projekty, przeprowadzamy proces certyfikacji np. pod kątem wymagania CE, testy środowiskowe, wymagania branżowe LV124 itd. Projektujemy oprogramowanie dla układów FPGA również aplikacyjne i wbudowane, mamy doświadczenie z wieloma platformami sprzętowymi, oraz z wieloma systemami operacyjnymi, również czasu rzeczywistego. Realizowaliśmy projekty praktycznie ze wszystkimi dostępnymi architekturami mikrokontrolerów. Wdrożenie do produkcji czyli ofertowanie i definiowanie łańcucha dostaw. Weryfikacja projektu pod względem produkowania , testowania i niezawodności . Projektowanie procesu produkcyjnego, włącznie z analizami FMEA, projektowaniem i wykonaniem oprzyrządowania produkcyjnego wraz z opracowanie planów kontroli. Zajmujemy się kompleksową opieką produktu począwszy od fazy początkowej jego powstania czyli idei , do końca fazy projektowej czyli produkcji seryjnej i sprzedaży .