Rozwój

Systematycznie rozwijamy naszą działalność, aby móc służyć Państwu szeroką gamą urządzeń i usług. Nawiązujemy kontakty ze środowiskiem  oraz uczelniami, co owocuje wysokim poziomem merytorycznym oraz powstawaniem nowych metod projektowania oraz wytwarzania oprogramowania. Poznajemy nowoczesne technologie materiałowe, wykonawcze i inżynierskie, które następnie wdrażamy w firmie i urządzeniach. W pracach konstrukcyjnych korzystamy rutynowo z zaawansowanych systemów komputerowego wspomagania projektowania ECAD/CAM. Staramy się, aby każdy nasz produkt był ergonomiczny, bezpieczny, niezawodny i trwały.
Nasze laboratorium pomiarowe wyposażone jest w nowoczesny sprzęt kontrolno-pomiarowy, umożliwiający precyzyjną rejestrację różnych wielkości fizycznych. Urządzenia pomiarowe umożliwiają osiągnięcie wysokiego poziomu projektów, niejednokrotnie sami budujemy specjalizowane systemy pomiarowe, jeżeli nie są dostępne na rynku.Proces projektowania odbywa się w oparciu o dobre zasady prowadzenia projektów , z uwzględnieniem wymagań Dyrektyw Unijnych. Doświadczenia zdobyte przy poprzednich projektach oraz w trakcie produkcji i serwisu stanowią fundament nowych opracowań.